Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen OHKE -hanke (1.1.2021-31.12.2022) tukee koronapandemian haasteet huomioon ottaen opiskelijoiden hyvinvointia, opiskelukykyä ja osallisuutta sekä kehittää korkeakouluyhteisöjen toimintakulttuuria hyvinvointia tukevaksi.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa opiskelijoiden tuen ja ohjauksen tarpeita etäopiskelussa ja muissa koronan aiheuttamissa hyvinvointikysymyksissä, vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia tukea omaa ja opiskeluyhteisönsä hyvinvointia ja osallisuutta, tukea opintojen keskeytymis-/viivästymisvaarassa olevia opiskelijoita sekä tehostaa ja monipuolistaa monikanavaista ohjausta. Hankkeessa tehostetaan myös tutoropiskelijoiden hyödyntämistä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukena sekä vahvistetaan heidän osaamistaan ja jaksamistaan.

Toteuttajat

Jyväskylän ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta. Yhteistyötahoina ja osatoteuttajina toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös alueellisten toimijoiden kanssa. 

Toteutus

Hankkeessa ammattikorkeakoulut ja opiskelijakunnat yhteiskehittävät hyvinvoinnin tuen toimintamalleja, jalostavat niitä ja levittävät ammattikorkeakoulujen ja opiskelijakuntien käyttöön. Hanke toteutuu työpaketteina, joita ovat:

  1. Opiskelijoiden hyvinvointivalmiuksien vahvistaminen
  2. Opiskelukyvyn vahvistaminen
  3. Tutorit tukena
  4. Hankkeiden koordinointi, arviointi ja viestintä.

Molemmissa korkeakouluissa toteutetaan työpaketeissa kuvattuja kehittämistoimia, joita jaetaan, arvioidaan ja jatkokehitetään korkeakoulujen yhteistapaamisissa. Kehittämistoimien vaikutuksia arvioidaan opiskelijoiden näkökulmasta ja kehittyneitä työtapoja ja toimintamalleja toimijoiden näkökulmasta.


Lisätietoa

Seija Eskola, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

p. 040 621 4680, email: seija.eskola@jamk.fi

Jaana Kaarakainen, projektisihteeri, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkekaoulu

p. 050 592 3346, email: jaana.kaarakainen@jamk.fi


Hannu Järvistö, Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO (JAMKO)

p. 044 321 1600, email: toiminnanjohtaja@jamko.fi