• Lyhenne: OHTO+
 • Toteutusaika: 1.6.2020 - 31.10.2022
 • Painoala: Uudistuva oppiminen
 • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
 • Projektin kotisivut:

OHTO+ Ohjauksen tehostaminen digi- ja verkkopalveluja hyödyntämällä  

Toteutusaika 1.6.2020 – 31.10.2022 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opinto-ohjaajien, uraneuvojien ja muiden ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijoiden kykyä käyttää aktiivisesti Opintopolku.fi -palvelua, tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelutoimijoiden yhteisiä verkko-ohjausalustoja sekä muita digitaalisia palveluja opintojen suunnittelun ja asiakkaan ohjausprosessin tukena. Edellä mainittujen valmiuksien kehittäminen kytketään hakeutumisvaiheen ja opintojen aikaisten opinto- ja ohjausprosessien toimintatapojen kehittämiseen.  

Hankkeessa vahvistetaan Opintopolku.fi:n palvelukykyä kouluttamalla Opintopolku.fi-palvelua hyödyntäviä opinto-ohjaajia, uraneuvojia sekä muita ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijoita. Hankkeessa jaetaan yhteisesti hyviä käytänteitä ja kokemuksia erilaisten digitaalisten palveluiden ja ohjausalustojen käytöstä (vertaisoppiminen), opitaan käyttämään tarkoituksenmukaisella tavalla digitaalisia ohjauspalveluja sekä tuodaan käyttäjäkokemusta Opintopolku.fi -palvelun ja muiden verkkopohjaisten alustojen sekä digitaalisten palvelujen kehittämiseen.  

Hankkeen toiminnan kautta erilaiset ohjausta tarjoavat organisaatiot ja yhteisöt, yksittäiset ohjaajat ja heidän asiakkaansa oppivat käyttämään digitaalisia ohjauspalveluja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi mahdollistetaan dialogi kehittäjien sekä digi- ja verkkopalveluja käyttävien ja asiakasrajapinnassa toimivien välillä siten, että eri ohjaustoimijoilla on mahdollisuus tuoda omia käyttäjäkokemuksia Opintopolku.fi-palvelun sekä muiden verkkopohjaisten palvelujen kehittämiseen. 


Lisätiedot:

Mervi Pasanen, Lehtori, JAMK, ammatillinen opettajakorkeakoulu
mervi.pasanen@jamk.fi

Hankkeen toimenpiteet: 
 1. Kehittäjäverkoston toiminta 
  1.1 Koordinaatio ja viestintä 
  1.2 Hyvien digitaalisten palveluiden ja ohjauskäytänteiden kartoitus ja tuottaminen 
 2. Koulutusten järjestäminen 
 3. Vertaisoppiminen ja -kehittäminen