• Lyhenne: NAU!
  • Toteutusaika: 1.3.2020 - 31.8.2022
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Hanketoiminnan myötä tulee syntymään seuraavia tuotteita:
1) Web-sivusto, johon kerätään hankkeen tulokset sekä muuta vertikaaliseen segregaatioon liittyvää tutkimus- ja
selvitystietoa.
2) Työkaluja, malleja ja suosituksia korkeakoulujen tasa-arvosuunnitteluun.
3) Korkeakoulujen henkilöstöille (mm. opinto-ohjaajat, uraohjaajat, opintoneuvonnasta vastaavat) kehitetyt,
konsultoivalla työotteella tehtävät sukupuolitietoiset uraohjauskoulutukset ja materiaalit.
4) Sukupuolitietoista uraohjausta tukevat ura- ja koulutuspolkukuvaukset kohdealoille.
5) Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmalla parannettu Work & Study –malli.

Päivitetty 27.3.2020