• Lyhenne: OSMO2
  • Toteutusaika: 1.4.2019 - 31.8.2021
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Projektin ensimmäisellä toimintakaudella projektin kehittämisen tuotoksena syntyi Monikulttuurisen ohjausosaamisen työkalupakki, joka on sekä Ohjaamoiden että kaikkien muidenkin monikulttuurisesta ohjauksesta kiinnostuneiden käytettävissä. Työkalupakki löytyy osoitteesta oppimateriaalit.jamk.fi/monikulttuurinenohjaus.