• Lyhenne: OSMO2
 • Toteutusaika: 1.4.2019 - 31.8.2021
 • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
 • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
 • Projektin kotisivut:
 • Projektin tulokset: Projektin tulokset
Ajankohtaista asiaa:

OSMO2 tukee Ohjaamoja digiloikassa

Järjestämme kaksi webinaaria Zoomissa:
torstaina 16.4.2020 klo 12-12.30 Vinkkejä yhdenvertaiseen etäohjaukseen ja maanantaina 20.4. klo 12-12.30 Osallisuuden tukeminen etäohjauksessa.

Tule mukaan langoille! Zoom-osoite on https://jamk.zoom.us/j/4109997448


Vertaisryhmämentorointia Ohjaamoihin!

Projektissa pilotoidaan vertaisryhmämentorointia Ohjaamoissa työskenteleville monikulttuurisesta ohjaustyöstä kiinnostuneille.

    Mitä: Vertaisryhmämentorointi on Suomessa, erityisesti opetusalalle, kehitetty osaamisen kehittämisen menetelmä, jossa kahdenkeskisen mentorointisuhteen sijaan kaikki osallistuvat toistensa 'mentorointiin'. Keskiössä on osaamisen kehittäminen hyviä käytänteitä jakamalla, mutta se on myös hyvinvointia tukevaa, kun voi jakaa monikulttuuritilanteisiin liittyviä haasteita samaa työtä tekevien kanssa.

    Kenelle: Ohjaamoissa toimiville ohjaajille - erityisesti monikulttuuriohjauksesta kiinnostuneille, ryhmän koko 4-10 henkilöä.

    Miten: Tapaamiset ovat verkossa (Teams/Zoom) esim. kerran kuussa - tai kuuden viikon välein noin 1,5 h kerrallaan ammattivetäjien johdolla.

 •             Ensimmäinen tapaaminen on ma 27.4.2020 klo 9-10.30, ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen.
 •             Ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan seuraavien tapaamisten ajat sekä yhteiset pelisäännöt.

    Kiinnostaisiko? Voit ilmoittautua mukaan osoitteessa https://webropol.com/s/osmo2verme


Monikulttuurista osaamista Ohjaamotyöhön (3 op) -kirjekurssi

Syksyn 2019 Ohjaamo-päivien yhteydessä lanseerasimme Monikulttuurinen osaaminen Ohjaamotyössä (3 op) -kirjekurssin. Olemme saaneet edellisistä toteutuksista huippupalautetta! Vielä ehdit ilmoittautua kevään viimeiselle kurssille:

Toteutus 3: 23.3.-15.5.2020, ilmoittautuminen päättyy 22.3.2020. Lisätietoa ja ilmoittautuminen osoitteessa https://urly.fi/1jXh

Tietoa projektista

OSMO2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen projekti. Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä Osaamiskeskus Koordinaatin ja TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa, URAA!- ja ONNI- sekä KOHTAAMO-projektien kanssa.

OSMO2 - Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti jatkaa OSMO-projektissa hyväksi havaittuja monikulttuurisen osaamisen kehittämisen tapoja yhdessä paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen kanssa sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja Ohjaamojen tukihankkeiden kanssa. OSMO2:ssa toteutetaan Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa koulutuksia, sparrauksia ja valmennuksia tarve- ja asiakaslähtöisesti - myös verkossa. Tavoitteena on varmistaa ohjauksen ja Ohjaamoiden saavutettavuus myös monikulttuurisesta näkökulmasta sekä lisätä Ohjaamoissa toimivien kykyä palvella maahanmuuttajataustaisia asiakkaita.

OSMO2-projektissa syvennetään monikulttuurista osaamista siten, että Ohjaamoille määritellyt toimintaperusteet (Ohjaamotoiminnan perusteet 2018) – erityisesti osallisuus, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus  – otetaan huomioon myös maahanmuuttajien näkökulmasta. Projektissa pyritään lisäksi systematisoimaan osaamisen kehittämisen johtamista sekä kehittämään Ohjaamojen toiminnallisia rakenteita ja käytänteitä niin, että saavutettavuus, osallisuus ja yhdenvertaisuus aidosti toteutuisivat myös maahanmuuttajien näkökulmasta.

 OSMO2-projektissa

 1.     levitetään OSMOssa kehitetyn monikulttuurisen ohjauksen työkalupakkia ja jatketaan monikulttuurisen osaamisen kehittämistä (osaamisen kehittämisen näkökulma)
 2.     kehitetään Ohjaamoiden toiminnallisia rakenteita ja käytänteitä (systemaattinen ja rakenteellinen kehittäminen) sekä
 3.     kehitetään monikulttuurisen ohjauksen käsikirjaa (ohjauksen saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden näkökulma).

Verkkomateriaalit ovat vapaasti Ohjaamojen käytettävissä myös projektin päättymisen jälkeen osoitteessa oppimateriaalit.jamk.fi/monikulttuurinenohjaus .

Yhteyshenkilöt
Riikka Michelsson, projektipäällikkö, riikka.michelsson ( at ) jamk.fi, puh. 040 532 02514
Marjo Varjoluoto, projektisihteeri, marjo.varjoluoto ( at ) jamk.fi, puh. 040 671 9602