• Lyhenne: Potentiaali
  • Toteutusaika: 1.4.2019 - 31.12.2021
  • Painoala: Uudistuva oppiminen
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut: https://www.potentiaalihanke.fi/
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Päivitetty 19.11.2021Selvitys siitä miten sukupuolen ja muiden yksilöiden välisten erojen merkitys tiedostetaan ja huomioidaan opetuksessa ja ohjauksessa: https://www.potentiaalihanke.fi/yhdenvertaisuus/.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien kehittämisen prosessikuvaus: http://www.oamk.fi/epooki/2021/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnitelmien-kehittaminen/.


Yhdenvertaisen ohjauksen malli sukupuoleen ja muihin eroihin liittyvien ennakko-oletusten tunnistamiseen ja käsittelyyn ohjauksessa.

Potentiaalipolku koulutukseen ja työuraan liittyvien asioiden pohtimiseksi: https://potentiaalipolku.fi/.

Toiminnallisia ja pelillistämistä hyödyntäviä materiaaleja sukupuolittuneiden valintojen käsittelyyn ja purkamiseen ohjauksessa: https://www.potentiaalihanke.fi/materiaalit-vara/aiempia-hankkeita-ja-hyvia-kaytantoja/.