• Lyhenne: UOMA
  • Toteutusaika: 1.1.2019 - 31.12.2020
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomin opinnot käynnistyivät syksyllä 2019. Opintoja suorittaa tällä hetkellä 9 opiskelijaa, joista jokaisella on oma opiskeluohjelma.

Poikkeuksena henkilökohtaisiin polkuihin opiskelijat opiskelevat 'UOMA-ryhmässä' Osaajana kehittyminen -opintojakson opinnot. Lisäksi heillä on mahdollisuus osallistua UOMA-ryhmän 'läksykerhoon', jossa ratkotaan opinnoissa vastaan tulleita kysymyksiä.

Uusia osallistujia on haastateltu ja heidän opintonsa käynnistyvät elokuussa 2020.

Muokattu 25.3.2020