• Lyhenne: UOMA
  • Toteutusaika: 1.1.2019 - 31.12.2020
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset

UOMA – uraa ja osaamista maahanmuuttajille -projektin tavoitteena on kehittää ja järjestää non-stop -toimintamallilla liiketalous- ja sosiaalialojen lisäopintoja korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille.

Pilotoitava lisäkoulutusmalli pohjautuu Urareitti-hankkeen aikana suunniteltuun Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomiin. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa projektissa kehitettävää koulutusta pilotoidaan ja testataan liiketalouden alalla. 

Liiketalouden lisäopinnot ovat toteutusvaiheessa ja jatkuva haku opintoihin on avoinna 30.4.2020 saakka. Hakijat haastatellaan ja suomen kielen osaaminen testataan.

Opintojen toteutusta suunniteltaessa huomioidaan osallistujan aiemmin hankittu osaaminen ja uratavoitteet.

On todettu, että korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien sijoittumista koulutustaan vastaaviin työtehtäviin hankaloittaa kielelliseen, ammatilliseen sekä työkulttuuriseen osaamiseen liittyvät puutteet. Tässä koulutusmallissa syvennetään asiantuntijuutta, parannetaan ammatillista suomen kielen taitoa sekä mahdollistetaan omalla ammattialalla työskentely ja työkulttuuriin tutustuminen.Toimintamallin avulla pyritään sujuvoittamaan maahanmuuttajien sijoittumista työelämään. 

Lisäkoulutuksen pilotointi on käynnistyi syksyllä 2019, ja jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka.  

Projektin tavoitteena on, että Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomiin perustuva edelleen kehitetty lisäkoulutusmalli jää hankkeessa mukana olevien ammattikorkeakoulujen aktiiviseen käyttöön ja että sitä voidaan adoptoida muihinkin ammattikorkeakouluihin. Lisäkoulutusmalli on suunniteltu siten, että sitä on mahdollista räätälöidä palvelemaan eri alojen osaajia. Hankkeen tuloksena edellä mainittu lisäkoulutusmalli on testattu ja käyttövalmis. Sen lisäksi joustava opintoihin hakeutumisen ja suorittamisen non-stop -toimintamalli on lanseerattu.

Projektin toteuttavat Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. UOMA-projekti tekee toimenpiteissään yhteistyötä maahanmuuttajien palveluita järjestävien ja kehittävien verkostojen kanssa.

 

Lisätietoja:

Mari Kolu, projektivastaava, 040 581 1330, etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu