• Lyhenne: UOMA
  • Toteutusaika: 1.1.2019 - 31.12.2020
  • Painoala: Uudistuva oppiminen
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset

UOMA – uraa ja osaamista maahanmuuttajille -projektin tavoitteena oli kehittää ja järjestää non-stop -toimintamallin mukaisia lisäopintoja liiketalous- ja sosiaalialojen korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. 

Projektin taustalla oli havainto, että korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien sijoittumista koulutustaan vastaaviin työtehtäviin hankaloittaa kielelliseen, ammatilliseen sekä työkulttuuriseen osaamiseen liittyvät puutteet. Tässä koulutusmallissa syvennettiin asiantuntijuutta, parannettiin ammatillista suomen kielen taitoa sekä mahdollistettiin omalla ammattialalla työskentely ja suomalaiseen työkulttuuriin tutustuminen. Toimintamallin avulla pyrittiin sujuvoittamaan maahanmuuttajien sijoittumista työelämään. 

Lisäkoulutusmallin suunnittelu oli käynnistetty Urareitti-hankkeen aikana ja se pilotoitiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden alalla UOMA-hankeessa nimellä Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomi (60 op). 

Pilotti toteutettiin 1.8.2019-31.12.2020. Koulutukseen oli jatkuva haku ja  hakijat haastateltiin ja suomen kielen osaaminen testattiin hakemusten saapumisjärjestyksessä. 

Osallistujille laadittiin henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat ja niiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin osallistujan aiemmin hankittu osaaminen ja uratavoitteet. 

Projektin tavoitteena oli, että Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomiin perustuva lisäkoulutusmalli jää hankkeessa mukana olevien ammattikorkeakoulujen aktiiviseen käyttöön ja että sitä voidaan adoptoida muihinkin ammattikorkeakouluihin. Lisäkoulutusmalli suunniteltiin siten, että sitä on mahdollista räätälöidä palvelemaan eri alojen osaajia. 

Projektin toteuttivat Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. UOMA-projekti teki toimenpiteissään yhteistyötä maahanmuuttajien palveluita järjestävien ja kehittävien verkostojen kanssa.

 

Lisätietoja:

Mari Kolu, projektivastaava, 040 581 1330, etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu