• Lyhenne: UOMA
  • Toteutusaika: 1.1.2019 - 31.12.2020
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut:

UOMA – uraa ja osaamista maahanmuuttajille -projektin tavoitteena on kehittää ja järjestää non-stop -toimintamallilla liiketalous- ja sosiaalialojen lisäopintoja korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. Lisäopinnot toteutetaan korkeakouludiplomin periaatteilla ja toteutusta suunniteltaessa huomioidaan osallistujan aiemmin hankittu osaaminen. Toimintamallin avulla pyritään sujuvoittamaan maahanmuuttajien sijoittumista työelämään.

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien sijoittumista työelämään hankaloittaa kielelliseen, ammatilliseen sekä työkulttuuriseen osaamiseen liittyvät puutteet. Kohderyhmälle tulee kehittää lisäkoulutusmalli, jolla syvennetään asiantuntijuutta, parannetaan ammatillista suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä mahdollistetaan omalla ammattialalla työskentely ja työkulttuuriin tutustuminen.

Kehitettävä lisäkoulutusmalli pohjautuu Urareitti-hankkeen aikana suunniteltuun Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomiin. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa projektissa kehitettävää koulutusta pilotoidaan ja testataan liiketalouden alalla. Pilotointi käynnistyy projektin ensimmäisen toteutusvuoden syksyllä, ja jatkuvan kehittämisen periaatteilla sitä voidaan saatujen kokemusten myötä kehittää edelleen projektin aikana.  

Projektin tavoitteena on, että Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomiin perustuva edelleen kehitetty lisäkoulutusmalli jää hankkeessa mukana olevien ammattikorkeakoulujen aktiiviseen käyttöön ja että sitä voidaan adoptoida muihinkin ammattikorkeakouluihin. Lisäkoulutusmalli on suunniteltu siten, että sitä on mahdollista räätälöidä palvelemaan eri alojen osaajia. Hankkeen tuloksena edellä mainittu lisäkoulutusmalli on testattu ja käyttövalmis. Sen lisäksi joustava opintoihin hakeutumisen ja suorittamisen non-stop -toimintamalli on lanseerattu.

Projektin toteuttavat Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. UOMA-projekti tekee toimenpiteissään yhteistyötä maahanmuuttajien palveluita järjestävien ja kehittävien verkostojen kanssa.

 

Lisätietoja:

Mari Kolu, projektivastaava, 040 581 1330, etunimi.sukunimi@jamk.fi

JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu