• Lyhenne: Oppijan oikeus - opettajan taito
  • Toteutusaika: 1.10.2018 - 30.9.2021
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
  • Projektin kotisivut:

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeessa vahvistetaan opettajien osaamista vastaamaan uuden lukiolainsäädännön ja ammatillisen koulutuksen reformin tarpeisiin. Näkökulmana on erityisesti opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja ohjausta toisella asteella. 

Hankkeen kehittämis- ja tutkimuskohteina ovat erityinen tuki ja monialainen ohjaus. Tutkimusperustaisesti tuotetaan tietoa opettajankoulutuksen kyvystä vastata erityisen tuen, ohjauksen ja uraohjauksen riittävyyteen toisella asteella. Kehittämiskohteena on esim. opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat ja yhteinen opintotarjonta. Hanke paneutuu myös monialaiseen ohjaukseen ja opettajien arviointiosaamiseen toisella asteella sekä uudenlaisten kumppanuuksien rakentamiseen ja kansainvälisyys- ja työelämätaitojen vahvistamiseen.

Kohderyhmänä ovat mukana olevien korkeakoulujen opettajankouluttajat ja opettajankoulutuksen kehittäjät sekä opettajaopiskelijat (aineenopettajakoulutus, erityisopettajankoulutus sekä ammatillinen opettajankoulutus, ammatillinen erityisopettajankoulutus ja ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus), lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajat ja koulutuksenjärjestäjät ja oppilaitosjohto.

Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke toteutetaan 9 opettajankoulutusyksikön yhteistyönä 1.10.2018-30.9.2021. Hankkeen koordinaattorina  toimii Hämeen ammattikorkeakoulu, ja muina toteuttajina ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi.

Hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi.