• Lyhenne: Oppijan oikeus - opettajan taito
  • Toteutusaika: 1.10.2018 - 30.9.2021
  • Painoala: Uudistuva oppiminen
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
  • Projektin kotisivut: https://www.hamk.fi/oppijanoikeus
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeessa vahvistettiin opettajien osaamista vastaamaan uuden lukiolainsäädännön ja ammatillisen koulutuksen reformin tarpeisiin. Näkökulmana oli erityisesti opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja ohjausta toisella asteella. 

Hankkeen kehittämis- ja tutkimuskohteina ovat erityinen tuki ja monialainen ohjaus. Tutkimusperustaisesti tuotettiin tietoa opettajankoulutuksen kyvystä vastata erityisen tuen, ohjauksen ja uraohjauksen riittävyyteen toisella asteella. Kehittämiskohteena oli opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat ja yhteinen opintotarjonta. Hanke paneutui myös monialaiseen ohjaukseen ja opettajien arviointiosaamiseen toisella asteella sekä uudenlaisten kumppanuuksien rakentamiseen ja kansainvälisyys- ja työelämätaitojen vahvistamiseen.

Kohderyhmänä olivat mukana olevien korkeakoulujen opettajankouluttajat ja opettajankoulutuksen kehittäjät sekä opettajaopiskelijat (aineenopettajakoulutus, erityisopettajankoulutus sekä ammatillinen opettajankoulutus, ammatillinen erityisopettajankoulutus ja ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus), lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajat ja koulutuksenjärjestäjät ja oppilaitosjohto.

Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke toteutettiin 9 opettajankoulutusyksikön yhteistyönä 1.10.2018-30.9.2021. Hankkeen koordinaattorina  toimi Hämeen ammattikorkeakoulu, ja muina toteuttajina olivat  Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi.

Hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi.

Lisätietoja: 

Maija Mäkinen, yliopettaja

Hannele Torvinen, päällikkö TKI

JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu