Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun (Kotopaikka) – hanke oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Suomen Humanistisen ammattikorkeakoulu Oy:n, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Jyväskylän Aikuisopiston, Jyväskylän kristillisen opiston säätiön sekä Jyväskylän palvelualan opiston yhteishanke. Kotopaikka-hanke toimi verkostoituneesti ja teki tiivistä yhteistyötä muiden alueellisten maahanmuuttajien kotouttamisprosesseja tai työllistymistä tukevien hankkeiden kanssa. Kotopaikka-hankkeen verkostoon kuuluivat mm. Kotona Jyväskylässä, Info Gloria, Urareitti sekä TESSU- Tehdään yhdessä ohjausta hankkeet.

Kotopaikka - hankkeen tavoitteena oli tukea sujuvien, kustannustehokkaiden ja paikallista työllistymistä tukevien maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden kehittämistä kohdekunnissa. Monikulttuurisuusosaamisen ja kotouttamisprosessien kehittämiseksi Kotopaikka-hankkeessa oli mukana seitsemän Keski-Suomen kuntaa sekä perusturvaliikelaitos Saarikka.

Kotopaikka- hankkeessa koulutettiin kohdekuntien henkilöstöä (tulos 1.), luotiin työkaluja kuntarajat ylittävien vertaistukiverkostojen toimintaan (tulos 2.), tunnistetiin paikallisia työllistymisen ja kotouttamisen polkuja maahanmuuttajille (tulos 3.) sekä järjestettiin maahanmuuttajille koulutusta suomalaisen työelämän pelissäännöistä (tulos 4.).

Lisätietoja: Johanna Pitkänen, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@jamk.fi, 040 198 5494