• Lyhenne: ATTE
  • Toteutusaika: 1.5.2013 - 31.12.2014
  • Painoala: Innovatiivinen oppiminen
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Projektin kotisivut:

Kyseessä on Jyväskylän ammattikorkeakoulun investointi- ja kehittämisprojekti, jossa rakennetaan verkkopedagoginen kokeilu- ja kehittämisympäristö. Ympäristön avulla kehitetään ja kokeillaan ammattipedagogisia toimintamalleja ja ratkaisuja ajasta ja paikasta riippumattomaan e-opiskeluun ja opetusteknologian hyödyntämiseen. Uutta opetusteknologiaa hyödyntämällä pystytään aikaisempaa paremmin eriyttämään opetusta ja luomaan opiskelijoille henkilökohtaisia oppimissuunnitelmia sekä vaihtoehtoisa oppimismalleja ja -tapoja.

Ammatillisen koulutuksen haasteisiin vastaamisen rinnalla vahvistetaan ammatillisen opettajankoulutuksen asemaa Keski-Suomessa.  Samalla tuetaan opettajankoulutukseen liittyvän osaamiskeskittymän kehittymistä alueella edelleen. Uuden teknologian hyödyntämisen ja verkko-opetuksen lisääntymisen myötä opettajakoulutuksen opiskelijahankinta-alue laajenee ja jatkossa myös kansainvälisen koulutusviennin mahdollisuudet kasvavat.

Pedagogisiin malleihin liittyvää kehittämistyötä tehdään projektissa valittavilla sisällöllisillä teema-alueilla, jotka liittyvät ohjaukseen ja arviointiin, työssä oppimiseen sekä monenlaisiin oppijoihin. Kokeilu- ja kehittämisympäristön rakentamisen rinnalla toteutetaan kunkin teeman kehittämisohjelmaa ja kehitettäviä toimintamalleja ja ratkaisuja pilotoidaan soveltuvissa opiskelijaryhmissä.
Projekti on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama.

Lisätietoja
Satu Aksovaara, lehtori, 050 591 6264, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu