jamk.fi
toggle mainmenu toggle search
  • Lyhenne: TEpeda
  • Toteutusaika: 1.2.2018 - 31.12.2020
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
  • Projektin kotisivut: https://www.tyopeda.fi/
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset


Korkeakoulutuksen työelämäpedagogiset käytännöt ja henkilöstön työelämäpedagoginen osaaminen uudistuu verkostoyhteistyönä:

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö työelämäpedagogisen osaamisen kehittämisessä on kiinteämpää ja siihen liittyvä osaamisverkosto syntyy sekä luottamus yhteiskehittelyyn korkeakoulujen kesken vahvistuu
Luodaan uusia työelämäpedagogiikkaa tukevia koulutuksellisia ja pedagogisia ratkaisuja
Opetussuunnitelmat kehittyvät työelämäpedagogiikkaa paremmin huomioiviksi
Kehitetään digitaalisia työelämäpedagogiikkaa entistä paremmin tukevia ratkaisuja ja työkaluja