• Lyhenne: DigiCampus
  • Toteutusaika: 1.1.2018 - 30.6.2021
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
  • Projektin kotisivut: https://digicampus.fi/
DigiCampus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. Hankkeessa luodaan korkeakoulujen digitaalinen pilvioppimisympäristö ympärivuotisten opiskelumahdollisuuksien tukemiseksi, tuotetaan pedagogis-digitaalinen tukipalvelujen toimintamalli ja oppimisympäristön laatumittari, sekä kehitetään kampusten fyysis-digitaalista oppimismaisemaa. 

Alahankkeissa toteutetaan oppimisen ekosysteemi biotaloudessa, ympärivuotista kemian kurssitarjontaa, sekä joustavaa opetusta oikeustieteissä. Lisäksi opiskelun etenemisen joustavuutta edistetään kehittämällä Exam –tenttipalvelua.  JAMK/Ammatillinen opettajakorkeakoulu on mukana DigiCampus -hankkeen osahankkeessa 'Esteettömyys ja saavutettavuus'.

Lisätietoja: Mikael Viitasaari, projektipäällikkö, +358405538163, etunimi.sukunimi@jamk.fi