• Lyhenne: Oppimisanalytiikka
  • Toteutusaika: 1.3.2018 - 31.12.2020
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
  • Projektin kotisivut:

Oppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen AMKeissa -hankkeessa kehitetään oppimisanalytiikan hyödyntämistä, oppimisanalytiikkaa tukevia ja mahdollistavia digitaalisia ympäristöjä sekä oppimisanalytiikkaa hyödyntävää korkeakoulupedagogiikkaa ammattikorkeakouluissa.

Hankkeen tavoitteena on:

Selvittää oppimisanalytiikan hyödyntäjien (oppijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä tukipalvelut) tarpeita datan keräämiselle

Pilotoida ja kehittää ammattikorkeakouluissa käytettäviä digitaalisia ympäristöjä oppimisanalytiikan hyödyntäjien tarpeiden pohjalta

Pilotoida ja arvioida oppimisanalytiikkaa soveltavia oppimis- ja opintoprosesseja sekä -ratkaisuja eri ammattikorkeakouluissa

Luoda suositukset oppimisanalytiikan tehokkaaseen hyödyntämiseen ammattikorkeakouluissa sekä

Lisätä AMKien henkilöstön osaamista oppimisanalytiikan edistyneessä käytössä

Hanke toteutetaan korkeakouluverkostossa, jossa toimijoina ovat Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Karelia Ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun Ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Turun yliopisto. Hankkeen rahoitusta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja, Santtu Hartikainen, p. 040 825 6330, santtu.hartikainen@jamk.fi