• Lyhenne: Tasa-arvoa ja reformia
  • Toteutusaika: 1.12.2017 - 31.12.2020
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset

TASA-ARVOA JA REFORMIA
Ammatillisen koulutuksen tasa-arvotyötä edistävien koulutusten, mallien ja oppaan tuottaminen

Hankkeen tavoitteena on
- vahvistaa tasa-arvosuunnitelmien toteutumista ammatillisessa koulutuksessa.
- edistää osallisuutta tasa-arvotyössä niin, että opiskelijat ja henkilöstö pääsevät tutkimaan ja kehittämään oppilaitoksen käytäntöjä tasa-arvon näkökulmasta
- kehittää tasa-arvotietoisia malleja ja toimintatapoja, jotka edistävät tasa-arvoa ammatillisen koulutuksen kaikissa vaiheissa ja eri tasoilla (organisaatiot, tiimit, henkilökohtainen opetus- ja ohjaustyö, oppiminen ja urasuunnittelu), erityisesti työssä järjestettävässä koulutuksessa.
- tiivistää yhteistyötä oppilaitosten, työnantajien ja työpaikan edustajien välillä, jotta tasa-arvo toteutuu kattavasti myös työssä järjestettävässä koulutuksessa.
- luoda toimintatapoja, jotka purkavat ammatillisen koulutuksen ja työelämän segregaatiota- tuotetaan materiaalia tasa-arvotyön hyvistä käytänteistä sekä opas ammatillisen koulutuksen tasa-arvotyöhön opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien käytettäväksi oppilaitoksissa ja työpaikoilla.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan ammatillisen koulutuksen toimijoille (oppilaitokset ja työpaikat) tasa-arvotyön koulutuksia, jotka toteutetaan pääasiassa oppilaitoksissa ja työpaikoilla, konsultatiivisella ja toimintaa kehittävällä otteella. Painopisteinä ovat henkilökohtaistaminen ja työpaikalla järjestettävä koulutus. Koulutusten perusteella tuotetaan malleja ja välineitä ammatillisen koulutuksen tasa-arvotyöhön, jotka kootaan verkossa julkaistavaksi oppaaksi (Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella).


Hanketta koordinoi Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, AOKK, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, AOKK, Oulun ammattikorkeakoulu, AOKK ja Tampereen ammattikorkeakoulu, AOKK. Hanke tekee yhteistyötä Ekvalita Ab:n vastaavan hankkeen kanssa.

Lue lisää hankkeen koulutuksista.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Yhteyshenkilö Jari Karttunen
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä