• Lyhenne: Open merkit
 • Toteutusaika: 27.12.2017 - 31.3.2020
 • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
 • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
 • Projektin kotisivut:

Opettajan osaaminen näkyväksi osaamismerkeillä: valtakunnallinen järjestelmä kehitteillä

 

Open merkit –verkostohanke vastaa ammatillisen opettajan osaamisen tunnistamisen, tunnustamisen ja näkyväksi tekemisen haasteeseen. Hankkeessa luodaan ja vakioidaan valtakunnallinen osaamismerkkijärjestelmä. Tavoitteena on luoda osaamismerkistö, joka vastaa dynaamisesti toimintaympäristön jatkuvaan muutokseen – eiväthän opettajankaan osaamisvaateet pysy vuodesta toiseen ennallaan!

 

Tuotettava osaamismerkistö sisältää osaamiskuvaukset ja kriteeristön osaamisen osoittamiseksi. Siten opettajalla on mahdollisuus osoittaa niin työssä kuin vapaa-ajallakin saavutettua osaamista ja sen kehittymistä näyttöön perustuen. Kriteeristö toimii samalla opetushenkilöstön jatkuvan osaamisen kehittämisen kehikkona ja luo perustan yhteiselle osaamispuheelle.

 

Hankkeen tavoitteet:

 • luoda yhteinen valtakunnallinen ammatillisen opettajan osaamisen osaamismerkkijärjestelmä
 • tuoda järjestelmä osaksi opettajan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista erityisesti ammatillisessa koulutuksessa, opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa
 • lanseerata järjestelmä oppilaitoksille ja opetusalan hallinnolle

 

Tulos

Valtakunnallinen osaamisen osaamismerkkijärjestelmä ja toimintamalli on käytössä.

 Osaamismerkkijärjestelmän osat

 • hallintamalli, joka on sovellettavissa muillekin koulutussektoreille
 • rakenne ja malli osaamismerkeille kriteereineen
 • laadunhallinta eli osaamismerkkien kriteerien hallintaohje
 • pilotoitu ja käyttöönotettu digiosaamismerkistö
 • graafinen ohjeistus
 • yhteiset säännöt merkistön laajentamista
 •  yhteinen verkostomainen toimintamalli
 • yhteinen portaali valtakunnalliseen käyttöön
 • yhteiset raamit resursseille, vastuunjaolle, arvioinnille ja ohjaukselle

Hyödyntäminen

Osaamismerkkijärjestelmää ja osaamismerkkejä voidaan käyttää yhteismitallisesti osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen erityisesti ammatillisessa koulutuksessa, opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa. Mallia voidaan hyödyntää muihinkin teemoihin ja koulutussektoreihin.

 

Kohderyhmä

 • Ammatilliset opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat ja niiksi opiskelevat
 • Täydennyskoulutuksia suorittaneet opettajat
 • Ammatilliset opettajankouluttajat ja koulutuksen kehittäjät
 • Työpaikkaohjaajat

Toteuttajat
Valtakunnallista hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat mukana kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Ruotsinkielisen koulutuksen osalta yhteistyötä tehdään Åbo Akademin ja Yrkesakademin i Österbottenin kanssa.

Ohjausryhmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut hankkeelle ohjausryhmän, jonka jäsenet ovat: Mika Tammilehto, OKM, Aija Työtäri, OKM, Raija Meriläinen, OKM, Tomi Kytölä, OKM, Inkeri Toikka, OAJ, Riikka Reina, AMKE, Petja Sairanen, Haaga-Helia, Satu Aksovaara, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Kati Korento, OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Pirjo Jaakkola, TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Esa Inget, HAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. 

Toteutusaika

01.01.2018 - 31.12.2019

 

Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus

 

Lisätietoja

Satu Aksovaara (JAMK) Ammatillinen opettajakorkeakoulu, lehtori, satu.aksovaara@jamk.fi