jamk.fi
toggle mainmenu toggle search

Projektin tulokset

Parasta osaamista hankkeessa saatuja tuloksia:
Tavoite 1:
Osaamistarveselvityksistä saaduista tuloksista on laadittu julkaisu Rohkeasti uudistumaan! Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeet - raportti http://www.oph.fi/download/190043_Rohkeasti_uudistumaan_-osaamistarveselvitysten_raportti.pdf

Tavoite 2:
Osaamiskokonaisuuksien mukaisia koulutuksia on kokeiltu ja kehitetty. Hankkeen blogisivuilla on koulutuskalenteri ja koulutukset ovat avoimia kaikille koulutuksen järjestäjille.
Hankkeessa on tehty myös julkaisu Innokkaasti edelläkävijänä! Kohti opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita http://urn.fi/URN:/SNB:97-8-951-784-807-7

Tavoitteet 3 - 4: Hankkeen blogisivuilta löytyvät kehitetyt toimintamalli ja materiaalit
Tavoite 5: