• Lyhenne: HOPE 3
  • Toteutusaika: 1.9.2013 - 31.5.2015
  • Painoala: Innovatiivinen oppiminen
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Ulkoasiainministeriö (suora rahoitus)
  • Projektin kotisivut: