• Toteutusaika: 1.1.2021 - 31.12.2022
  • Painoala: Muu ala
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Hankkeen toimenpiteillä vähennetään ikääntyneiden digisyrjäytymistä,
kasvatetaan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja parannetaan palveluiden
saavutettavuutta lisäämällä ikäihmisten valmiuksia käyttää sähköisiä
palveluita. Hanke pyrkii vastaamaan kentältä tulevaan tarpeeseen tuottaa
lähellä tarjottavaa, säännöllistä digitukea. Toiminnalla haetaan ratkaisumallia
maakunnalliseen, koordinoituun digituen tarjoajien verkostoon, millainen
Keski-Suomesta tällä hetkellä puuttuu. Hankkeen päättyessä lähes jokaisessa
Keski-Suomen maakunnan kunnassa toimii säännöllisesti keskimäärin 5
vapaaehtoista, tehtävään koulutettua digineuvojaa eli vertaistutoria. Vertaistutorit
tarjoavat kunnassa säännöllisesti tukea ikäihmisille digipulmissa.

2.2.2021