• Lyhenne: RescEWE
  • Toteutusaika: 1.1.2020 - 31.3.2022
  • Painoala: Uudistuva oppiminen
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Erasmus+ Key Action 3
  • Projektin kotisivut: https://www.earlywarningeurope.eu/about