• Lyhenne: GeNEdu
  • Toteutusaika: 15.10.2019 - 14.11.2022
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Erasmus+ Key Action 2
  • Projektin kotisivut: