Hyvin toimiva yhteisvanhemmuus on sitä, että vanhemmat tukevat toisiaan, puhaltavat yhteen hiileen kasvatusasioissa ja kokevat keskinäisen työn- ja vastuunjaon oikeudenmukaiseksi. Toimiva yhteisvanhemmuus edistää niin lapsen kuin vanhempienkin hyvinvointia. Suomen Akatemian rahoittama CopaGloba: Yhteisvanhemmuuteen oppimassa: Vertaileva pitkittäistutkimus yhteisvanhemmuuden rakentumisesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa -tutkimushanke selvittää, miten yhteisvanhemmuus kehittyy vauvaperheissä, millaisia haasteita siihen liittyy ja miten neuvoloissa ja muissa perhepalveluissa sitä voidaan tukea. Yhteisvanhemmuuden rakentumista tutkitaan vertailevalla pitkittäistutkimusasetelmalla, jossa hyödynnetään vanhempien haastattelujen ohella myös mobiilipäiväkirjaa ja ammattilaisten haastatteluja. Aineistoa kerätään Suomessa, Portugalissa, Australiassa ja Japanissa.

Tutkimuksen toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Tutkimus tuottaa uutta tietoa yhteisvanhemmuuden rakentumisesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa ja osoittaa, miten hyvinvointipolitiikka, perhepalvelut ja kulttuuriset odotukset ja normit muovaavat yhteisvanhemmuutta. Tutkimus syventää ymmärrystä ammattilaisten ja vertaisten roolista yhteisvanhemmuuden rakentumisesta.

Lisätietoja hankkeesta: Vastaava tutkija, perhepsykologian dosentti Kaisa Malinen, +358 50 360 2104, kaisa.malinen@jamk.fi

Hankkeen Internet-sivut