• Lyhenne: VerKo
  • Toteutusaika: 1.2.2019 - 31.3.2021
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Työsuojelurahasto
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Vuoden 2019 aikana hankkeessa kerättiin laaja haastattelututkimusaineisto: 10 ryhmähaastattelua lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ammattilaisille sekä 25 yksilöhaastattelua näiden palveluiden esimiehille ja johtajille.
Päivitetty 28.1.2020