Projektin tulokset

Hankkeen tulokset:

1. Aluekohtaiset Muurame, Jämsä, Keuruu ja Joutsa nykytilakuvaukset sosiaali- ja terveys- sekä hyvinvointialan yritysten mahdollisuuksista ja haasteista meneillään olevassa sote –muutoksessa on luotu. Niissä kuvataan yksityisen palvelutuotannon asemaa kohdealueilla. Kuvaukset helpottavat yrittäjiä ja palvelujen käyttäjiä hahmottamaan oman kunnan palveluverkostoa. Sotekuvaukset julkaistaan hankkeen nettisivuilla. Kunnat ovat hyödyntäneet sotekuvauksia liittämällä ne oman kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen nettisivuille kuten esimerkiksi Joutsa.

2. Hankkeessa mukana olevat yritykset saivat osaamistarvekartoitukseen pohjautuvan osaamistarpeiden tunnistuksen ja suunnitelman osaamisen kehittämiseen huomioiden vallitseva sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutokset. Lisäksi koronatilanteesta johtuen kehittämissuunnitelmia muokattiin.

3. Yrittäjien osaamistarpeiden kartoitusten pohjalta järjestettiin kehittämisklinikoita ja webinaareja.
Kehittämisklinikoissa paneuduttiin erityisesti liiketoiminta- ja talousosaamisen kehittämiseen ja yrittäjien verkostoitumiseen sekä yhteistyön tehostamiseen kunnan ja kehittämisyhtiöiden kanssa. Lisäksi perehdyttiin hinnoitteluun ja palveluseteliin. Lisäksi yrittäjien kanssa pyrittiin etsimään uusia toimintamahdollisuuksia sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuottamiseen.
Lisäksi toteutettiin digiklinikoita, joissa keskityttiin digitaitojen ja markkinoinnin osaamisen kehittämiseen kuten sosiaaliseen mediaan, digitaalisen markkinoinnin välineisiin, maksulliseen markkinointiin Facebookissa ja sähköisiin ajanvarausjärjestelmiin netissä. Osassa digiklinikoista perehdyttiin etänä tapahtuvaan asiakasohjaukseen ja terapiaan.

4. Alueellisissa verkostoissa aktivoitiin hyvinvointiyrityksiä yhteistyöhön ja pohtimaan uusia yhteistyömuotoja. Hankkeessa syntyi yksi yritysryhmähankesuunnitelma, jossa on kolme hankkeessa mukana ollutta yritystä.

Hankkeessa pilotoitiin sosiaali- ja hoivapalveluyrittäjän suunnittelemaa ja toteuttamaa etäohjauspalvelua. Toteutuksen hyvästä onnistumisesta huolimatta haasteena on, miten saadaan etänä toteutettu palvelu hyväksytyksi asiakkaan palvelusuunnitelmaan. Etänä toteutettuja palveluja on tärkeää kehittää edelleen ja tuoda ne osaksi palvelusuunnitelmia.

18.12.2020 Merja Kurunsaari merja.kurunsaari@jamk.fi, Ulla Teppo ulla.teppo@jamk.fi