• Lyhenne: I-SPAD
  • Toteutusaika: 1.1.2017 - 31.8.2019
  • Painoala: Uudistuva oppiminen
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Erasmus+ Key Action 2
  • Projektin kotisivut: