Projektin tulokset

Hankkeesta on julkaistu laajennettu loppuraportti, jossa on kuvattu hankkeen päätulos hyvinvointikioskitoiminnan mallinnos.
Loppujulkaisun tiedot: Hyvinvointikioski työ- ja toimintakyvyn vahvistajana, kokemuksia matalan kynnyksen hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta
Tekijät: Essi Heimovaara-Kotonen & Outi Teittinen (toim.)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-511-1