• Lyhenne: KanDee
  • Toteutusaika: 1.1.2017 - 30.9.2018
  • Painoala: Muu ala
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

KanDee-hanke on toiminut 44:ssä kylässä. Sydäniskureiden määrä Defi.fi -rekisterissä on kasvanut 200:sta 2000:een. KanDee-hankkeen merkittävin tulos on ainakin yhden ihmishengen pelastuminen maallikkoelvytyksen avulla. Elvytys-ja sydäniskurikoulutuksiin osallistui 885 henkilöä. Osallistujien keski-ikä oli 56 v ja eniten osallistujia oli ikäryhmässä 66-80 -vuotiaissa. Kuitenkin työikäisiä eli alle 65-vuotiaita oli 60 prosenttia. Osallistujista naisia oli 69 prosenttia ja miehiä 31 prosenttia. Hankkeessa luotiin elvytyskoulutusmalli, jota voidaan hyödyntää suunniteltaessa ja toteutettaessa elvytyskoulutusta. Hankkeessa luotiin sydäniskuri-toimintamalli, jonka avulla kylät voivat omatoimisesti käynnistää projektin, jolla saataisiin sydäniskuri kylään. KanDee-hankkeessa sydäniskureita saatiin Keski-Suomeen 60 kappaletta. Hanke loi tasa-arvoa kylien ja taajamien asukkaiden välillä verrattuna asutuskeskuksiin, koska kansalaisten elvytystietoutta ja – osaamista lisättiin kouluttamalla maallikoita tunnistamaan eloton potilas ja aloittamaan painelupuhalluselvytys. Tasa-arvoa edisti sydäniskureiden lisääntynyt määrä, jolloin apu maaseudulla on nopeammin saatavilla.