• Lyhenne: T-IKKU
  • Toteutusaika: 1.8.2016 - 31.7.2018
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: KELA Kansaneläkelaitos
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Kelan rahoittama kaksivuotinen hanke on päättynyt 31.7.2018.

Hankkeesta tarkemmin seuraavista julkaisuista:

Pikkarainen A, Koivula R. Ikääntyneiden ryhmämuotoinen kuntoutus kuntoutujien, omaisten ja työntekijöiden kuvaamana. IKKU-kuntoutuksen kohdentuminen, tavoitteellisuus, toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 15/2019. Kela. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201902155050

Pikkarainen A, Koivula R. Kokemuksia ja näkemyksiä ikääntyneiden IKKU-kuntoutuksesta. Fysioterapia 2019

Pikkarainen A, Koivula R. Monimenetelmällinen lähestymistapa ikääntyneiden kuntoutuksen ja kuntoutumisen tutkimuksessa. Teoksessa Seppänen-Järvelä R, toim. Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa. Havaintoja ja kokemuksia Muutos-hankkeen tutkimuksista. Työpapereita 144/2018. Kela. 31-40. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018102438644

Seminaariesitykset:

Valtakunnalliset gerontologiapäivät 6/2017, posteri.

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 6/2018, suullinen esitys.

Kuntoutuksen tutkimuspäivät 11/2018, suullinen esitys.


Vastuututkija

Pikkarainen Aila, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

040 7604 316