• Lyhenne: REcoRDI
  • Toteutusaika: 1.4.2019 - 31.3.2022
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset


Webropol-kysely kuntoutuksen soveltavasta tutkimuksesta toteutettiin joulukuu 2019-tammikuu 2020. Kyselyn kohteena olivat yliopistot, ammattikorkeakoulut, sairaanhoitopiirit (keskussairaalat ja yliopistolliset sairaalat), tutkimuslaitokset ja -instituutit, kuntoutustutkimusta tekevät säätiöt ja yhdistykset, sekä kuntoutusalan ammattilaisverkostot. Tämän lisäksi kyselyä jaettiin sosiaalisen median kautta.
Fokusryhmähaastattelut kuntoutusalan ammattilaisille toteutettiin huhti-toukokuussa 2020. Ryhmähaastatteluja toteutettiin 4 Metropolia AMKssa ja 4 JAMKissa. Aineiston analysointi on aloitettu.
Digitaalisen alustan kehittäminen on aloitettu ja sisältöä tuotetaan parhaillaan. Alusta tulee toimimaan osoitteessa tulevaisuudenkuntoutus.fi. Sivusto aukeaa syksyllä 2020.

Hankkeesta on kirjoitettu artikkeli Kuntoutus-lehteen ja hankkeesta on käyty kertomassa Vaikuttavuuden tutkimuksen päivillä Kuopiossa 10/2019 sekä monitieteisessä tiedepäivässä Jyväskylässä 11/2019. Hankkeen sisällöistä on myös julkaista useita blogitekstejä. Raportti kyselytutkimuksen tuloksista julkaistaan syksyllä 2020.
Hanke järjesti webinaarin 4.6.2020, johon ilmoittautui 220 osallistujaa, aktiivisesti paikalla oli 170 osallistujaa. Kaikille ilmoittautuneille lähetettiin myös tallenne webinaarista. Webinaarin aikana kerättiin uutta aineistoa Jamboard-alustaa hyödyntäen, tätä aineistoa hyödynnetään syksyn työpajoissa tiekartan kehittämiseksi.

Päiv. 16.6.2020