• Lyhenne: HELPE
  • Toteutusaika: 1.11.2020 - 31.7.2023
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Erasmus+ Key Action 2
  • Projektin kotisivut:
Projektin tarkoituksena on kehittää terveydenlukutaidon opetusta ja ymmärrystä fysioterapeuttien koulutusohjelmissa ympäri Eurooppaa. Projekti toteutetaan yhteistyössä Itävallan, Hollannin, Espanjan ja Saksan yhteistyö korkeakoulujen kanssa.