• Lyhenne: AKO
  • Toteutusaika: 1.2.2020 - 31.7.2022
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: KELA Kansaneläkelaitos
  • Projektin kotisivut: https://blogit.jamk.fi/ako/
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Touko-ja kesäkuussa 2020 AKO hanke toteutti rikosseuraamusalan työntekijähaastatteluja. Haastatteluissa koottiin tietoa ammatilliseen kuntoutukseen liittyvistä käytännöistä eri organisaatioissa. Haastatteluja hyödynnetään hankkeen koulutuspäivien suunnittelussa ja toteutuksessa.
AKO hankkeen valmennusohjelma ja workshop/kehittämistyö käynnistettiin syksyllä 2020. Kussakin yksikössä järjestettiin yksi samansisältöinen valmennuspäivä. Valmennuspäivissä kuultiin sekä Kelan että Vankiterveydenhuollon kouluttajia. Työpajatyöskentely käynnisti kehittämistyön.
Hanke on organisoitunut ohjausryhmään, sekä lisäksi hanketoimijoista koostuviin ydin- ja täsmäryhmiin. Ryhmät tuottavat yhteistyössä pilotoitavan mallin, lisäksi eri toimipaikoissa suunnitellaan kuhunkin toimipaikkaan parhaiten soveltuvaa pilotoitavaa mallia. Hanketoimijat ovat toteuttaneet tutkimuksellisia osioita hankkeen kehittämistyön osana sekä toteuttaneet viestintäsuunnitelmaa suunnitellusti.