• Lyhenne: AKO
  • Toteutusaika: 1.2.2020 - 31.7.2022
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: KELA Kansaneläkelaitos
  • Projektin kotisivut: https://blogit.jamk.fi/ako/
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset

AKO- kehittämis- ja tutkimushankkeessa kehitetään, pilotoidaan, mallinnetaan, arvioidaan ja raportoidaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien vankien ammatilliseen kuntoutukseen ohjauksen malli vankiloihin ja yhdyskuntaseuraamustoimistoihin. 

Hanketta hallinnoi ja siihen liittyvän arviointitutkimuksen toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK). Hankkeen osatoteuttajana toimii Rikosseuraamuslaitoksen Keski- ja Itä-Suomen alue.  Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.2.2020 – 31.7.2022 ja sitä rahoittaa Kansaneläkelaitos (Kela). 

Hanke koostuu viidestä työpaketista: 1) Vangin ammatilliseen kuntoutukseen ohjausprosessin mallintaminen ja kehittäminen, 2) Henkilöstön osaamisen kehittäminen, 3) Mallinnetun ohjausprosessin pilotointi, 4) Pilotin arviointi, 5) Hankkeen hallinnointi, seuranta ja tiedottaminen. 

Hankkeen tuloksena syntyy rangaistustaan suorittavien vankien ammatilliseen kuntoutukseen ohjauksen malli. Hankkeen aikana järjestetään yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja vankiloiden henkilöstölle valmennuspäiviä sekä valtakunnallinen päätösseminaari.  

 

Lisätietoja:

Mia Tammelin, yliopettaja 

Asta Suomi, asiantuntija

Taja Kiiskilä, lehtori

Kuntoutus- ja sosiaaliala, Hyvinvointiyksikkö

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jamk.fi