• Lyhenne: PA-MU -kotihoitoon
  • Toteutusaika: 1.9.2019 - 31.8.2021
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Työsuojelurahasto
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Pa-Mu -hankkeen kuntatoimijat (Laukaa ja Äänekoski) kokosivat heti hankkeen alkuvaiheessa kuntakohtaiset kehittäjätiimit, joiden kanssa on pidetty syksyn 2019 aikana neljä työpajaa kussakin kunnassa. Työpajoissa kehittäjätiimit ovat lähteneet perehtymään palvelumuotoiluun ja määrittäneet oman kuntansa keskeisiä kehittämishaasteita ja -tarpeita. Työpajatoiminta jatkuu aktiivisesti heti vuoden 2020 alusta alkaen. Tällöin kehittäjätiimit jatkavat tunnistettujen haasteiden työstämistä niin kuntakohtaisesti kuin myös yhteistoiminnallisesti vertaiskehittämisen periaatteella. Kehittäjätiimit ovat myös kirjanneet kuntakohtaista oppimispäiväkirjaa hankkeen aikaisesta kehittämistyöstä sekä tiimityön etenemisestä.

Hankkeelle perustettiin heti alkuvaiheessa myös ns. Ydintiimi, jonka jäseninä ovat kuntien perusturvajohtajat, vanhuspalvelujohtaja (Äänekoski), vanhus- ja vammaispalvelujohtaja (Laukaa) sekä kuntien kotihoidon esimiehet. Ydintiimin tehtävänä on mahdollistaa hankkeen kuntakohtainen eteneminen, tehdä päätöksiä hankkeen aikana tarvittavien toimenpiteiden suhteen ja pitää keskeiset kuntapäättäjät ajan tasalla hankkeesta. Ydintiimi kokoontui syksyn 2019 aikana kaksi kertaa. Lisäksi Pa-Mu -hankkeelle on perustettu Ohjausryhmä, joka edustajisto on koottu seuraavasti: osallistuvien kuntien perusturvajohtajat Mirja Ahoniemi (Laukaa) ja Saara Kuusela (Äänekoski), työmarkkinaosapuoli (SuPer) Sari Erkkilä, kuntatyönantaja Keuruun perusturvajohtaja Tuija Koivisto, Työsuojelurahasto Mikael Saarinen, JAMK Mirja Immonen ja Merja Rantakokko, Jyväskylän yliopisto Teppo Kröger sekä JAMKin hankevastaavat Eija Janhunen, Aila Pikkarainen ja Suvi Salminen.

Syksyn 2019 aikana hankkeessa toteutettiin Webropol -kysely koskien mm. työssä jaksamista, työhyvinvointia ja osaamista. Kysely kohdennettiin kuntien kotihoitohenkilöstölle, kotihoidon esimiehille sekä asiakas- ja palveluohjaajille. Kysely lähetettiin kotihoidon johtajien ja esimiesten toimesta henkilöstölle. Hankkeelle on valmistumassa nettisivusto alkuvuoden 2020 aikana.

Syksyn aikana nauhoitettiin myös Pa-Mu -hankkeen ensimmäiset fokusryhmäkeskustelut sekä ydintiimin että kehittäjätiimien osalta. Näitä hyödynnetään laadittaessa yleiskuvaa tutkittavan ilmiön kokonaisuudesta yhdessä oppimispäiväkirjojen kanssa.

Tammikuussa 2020 kootaan kunnista myös ensimmäiset tiedolla johtamisen raportit, joita seurataan koko vuoden ajalta. Raporttien perusteella tullaan saamaan eksaktia tietoa kuntien kotihoitohenkilöstön työhyvinvoinnin tilasta ja seuraamaan hankkeen tavoitteiden toteutumista tältä osin.

3.1.2020 Projektipäällikkö Eija Janhunen