• Lyhenne: ViReä
  • Toteutusaika: 11.1.2019 - 31.12.2021
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: säätiöt
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Tutkimuksen ensimmäiset alkuhaastattelut toteutettiin vuoden 2019 lopulla ja tutkittavat pääsivät aloittamaan virtuaalilasi-intervention heille tuotetulla henkilökohtaisella sisällöllä vuoden 2020 alussa. Myös henkilöstöhaastattelut asenteiden ja tunteiden kartoittamisesksi uutta terveysteknologiaa kohtaan toteutettiin vuoden 2019 lopussa.

Koronapandemian vuoksi osalla tutkittavista interventio keskeytyi, ja osa ehti toteuttaa sen täysimittaisena. Tutkimuksen loppuhaastattelut tehtiin etäyhteyksien avulla keväällä 2020.

Hankkeessa toteutetun VR-intervention kokemusten perusteella voidaan todeta, että virtuaalilasit ovat soveltuva teknologia käytettäväksi palvelukotiympäristössä. Käyttöönottoon littyen tulee kuitenkin huomioida useita turvallisuuteen sekä käytettävyyteen liittyviä seikkoja. VR-lasit näyttäisivät olevan potentiaalinen vaihtoehto mietittäessä arkea rikastavia ja toimintakykyä tukevia keinoja palvelukotiympäristöön. Tutkimuksessa mukana olleille ikäihmisille VR-lasien käyttäminen toi uudenlaista sisältöä ja mielekästä tekemistä palvelukodin arkeen.