• Lyhenne: ViReä
  • Toteutusaika: 11.1.2019 - 31.12.2021
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: säätiöt
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Tutkimuksen ensimmäiset alkuhaastattelut toteutettiin vuoden 2019 lopulla ja tutkittavat pääsivät aloittamaan virtuaalilasi-intervention heille tuotetulla henkilökohtaisella sisällöllä vuoden 2020 alussa. Myös henkilöstöhaastattelut asenteiden ja tunteiden kartoittamisesksi uutta terveysteknologiaa kohtaan toteutettiin vuoden 2019 lopussa.

Koronapandemian vuoksi osalla tutkittavista interventio keskeytyi, ja osa ehti toteuttaa sen täysimittaisena. Tutkimuksen loppuhaastatteluja on tehty etäyhteyksien avulla maaliskuun kahden viimeisen viikon aikana.