• Lyhenne: IKÄ-MATKA -tutkimushanke
  • Toteutusaika: 1.8.2018 - 31.5.2021
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: KELA Kansaneläkelaitos
  • Projektin kotisivut:
Kaksivuotisen IKÄ-MATKA -tutkimushankkeen tarkoituksena on ikääntyneiden ryhmämuotoisen kuntoutusintervention arviointi- ja seurantatyökalun (IKÄ-MATKA -työkalu) kehittäminen (validiteettitutkimus).

Kehitettävällä työkalulla voidaan arvioida, seurata ja dokumentoida ryhmäkuntoutuksen koettuja hyötyjä ja tuottamia muutoksia ikääntyneiden kuntoutujien arkeen ja sen eri ympäristöihin. Kehittämistyön pohjana toimii meneillään oleva MATKA-työkalun kehitystyö, joka on aloitettu osana Kelan rahoittamaa nuorten kuntoutuksen kehittämistä koskevaa MATKA-hanketta Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttamana (Moilanen & Paltamaa 2017).

IKÄ-MATKA -tutkimushankkeessa tästä työkalusta kehitetään ja validoidaan ikääntyneille kuntoutujille soveltuva IKÄ-MATKA -työkalu. Työkalun kehittämistyön teoreettinen tausta perustuu toimijuuden ja osallisuuden sekä monitieteisen gerontologisen kuntoutuksen teorioihin sekä Jamkin koordinoiman T-IKKU -tutkimushankkeen tuloksiin (Pikkarainen & Koivula 2018, tulossa).

Projektipäällikkö
Aila Pikkarainen
040 7604 316

Tutkija
Tiina Lautamo