• Lyhenne: MATKA
  • Toteutusaika: 1.2.2018 - 30.6.2020
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: KELA Kansaneläkelaitos
  • Projektin kotisivut: https://blogit.jamk.fi/matka/
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Vuoden 2019 loppuun mennessä MATKA-hankkeessa kehitettiin, pilotoitiin, arvioitiin ja mallinnettiin MATKA-avokuntoutusmalli työ- ja koulutuselämän ulkopuolella oleville nuorille aikuisille. Hankkeen aikana toteutettiin kuusi MATKA-ryhmää. Osana hanketta kehittettiin myös MATKA-itsearviointikysely.
Hankkeen tuloksia julkaistiin hankkeen loppujulkaisuissa, kongresseissa sekä kahdessa tieteellisessä artikkelissa.
Päivitetty 28.1.2020