• Lyhenne: MATKA
  • Toteutusaika: 1.2.2018 - 30.6.2020
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: KELA Kansaneläkelaitos
  • Projektin kotisivut: https://blogit.jamk.fi/matka/
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset
Hankkeessa kehitetään ja arvioidaan 18–29-vuotiaille työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille suunnattu matalan kynnyksen ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli (MATKA). Lisäksi hankkeessa pilotoidaan sosiaalista ja ammatillista toimintakykyä kuvaavia indikaattoreita arvioiva työkalu nuorten ryhmämuotoisen avokuntoutuksen työ- ja arviointivälineeksi. Kehittämishanketta rahoittaa Kela. 

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Hankepäällikkö Johanna Moilanen
p. 040 748 1093, johanna.moilanen@jamk.fi

Nuorten Ystävät
Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tanja Tervanen
p. 050 365 3096, tanja.tervanen@nuortenystavat.fi