• Lyhenne: MYORCO
  • Toteutusaika: 1.9.2020 - 31.8.2023
  • Painoala: Uudistuva oppiminen
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Erasmus+ Key Action 2
  • Projektin kotisivut: