• Lyhenne: DIG-IT
  • Toteutusaika: 1.9.2019 - 31.8.2022
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Erasmus+ Key Action 2
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset