• Toteutusaika: 1.4.2021 - 31.3.2022
  • Painoala: Matkailun vahvuusala
  • Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut:

Metsäinen menu yritysryhmähanke

1.4.2021 – 31.3.2022

 Yritysryhmähankkeen tausta

Metsäinen menu -yritysryhmähankkeen päätavoitteena on luoda keskisuomalainen aamiaismenu, jota tarjota hotellienaamiaistarjoiluihin valmiina tuotevalikoimana. Päätavoitteena on luoda aamiaismenu, mutta hankkeessa voidaan työstää myös muita yhteismenuja hankkeen aikana esille tulevien tarpeiden pohjalta. Aamiaismenun suunnittelun tärkeänä osana on myös kehittää sille hyvä, vahva ja innostava laatubrändi, jonka avulla saadaan esille tuotteiden erityisominaisuudet.

 Hankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja hanke toteutetaan 1.4.2021-31.3.2022. Hankkeeseen osallistuu kuusi yritystä Keski-Suomesta. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseksi on saatu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

 Keskisuomalaiset raaka-aineet ja elintarvikkeet ovat maailmanluokan tavaraa, jota ei hyödynnetä tarpeeksi. Hankkeessa keskisuomalaisten elintarvikkeiden tarjontaa ja käyttöä alueen ruokapalveluissa pyritään vahvistamaan. Metsäinen menu hankesuunnittelu on lähtenyt yrittäjien omista kokeiluista ja kiinnostuksesta saada enemmän keskisuomalaisia tuotteita hotellien aamupala- ja brunssikäyttöön. Tuotteisiin on hotelleissa ollut tiedustelujen mukaan kiinnostusta, mutta paikallisten tuotteiden hankinta voi olla hajanaisempaa kuin totuttu tukkuhankinta ja tuotekoot voivat tarvita muokkausta ennen kuin ne ovat sopivia aamiaistarjoiluun.

Jotta keskisuomalaisten tuotteiden arvostus näkyisi aamiaisbuffettien tarjonnassa lisääntyneenä valikoimana, on elintarviketuottajien kehitettävä tarjontaansa ja toimintaansa. Kehittämällä tuotepakettia usean toimijan kanssa yhteistyössä, voidaan hotelleja lähestyä yhteistuumin valmiilla tarjonnalla ja hinnoittelulla, sekä toimintamallilla. Hankkeeseen on valikoitunut keskisuomalaisia elintarvikealan yrityksiä, joilla on jo olemassa tietynsuuruinen tuotantovarmuus ja valmiiksi hyvin soveltuvia paikallisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita ja sopivia tuotekokoja, tai mahdollisuus ja kiinnostus kehittää näissä olevia puutteita. Tuotteen ja pakkauksen muokkaaminen voi vaatia testauksia esimerkiksi säilyvyyden kannalta.

Hankesuunnitelma tukeutuu Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 (KEKO2) hankkeen toimintaan ja siinä heränneeseen keskusteluun Keskisuomalaisen ruoan brändäämisestä ja laatumerkin kehittämisestä alueen elintarvikkeille, kuten Saimaan alueella on tehty

Saimaa laatumerkillä. Laatumerkin kehittämisen jatkumisen mahdollisuus huomioidaan hankkeessa ja yrittäjät osallistuvat KEKO2 hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin aiheiden tukiessa ryhmän omaa suunnittelua ja kehittämistä. Varsinainen Keski-Suomen elintarvikkeiden laatumerkin kehittäminen tapahtuu yritysryhmähankkeen ulkopuolella.

 Kasvava kiinnostus lähiruokaan näkyy tällä hetkellä sekä kuluttajien että ravintoloiden tahoilla. Lähiruoan käyttöä pyritään lisäämään hotellien keittiöissä myös muualla Suomessa. Lähiruoan lisääminen tarjontaan on hotelleille mahdollisuus kehittää kestävään matkailuun liittyvää ympäristöjärjestelmää sekä saada lisäarvoa erilaisella tarjonnalla. Kestävän matkailun kehittäminen on nyt pinnalla ja merkittävänä osana siinä on paikallisten tuotteiden käyttö. Tarkoitus ei ole kilpailla hinnalla, vaan monipuolisella lähiruoalla sekä toimitusvarmuudella. Elintarvikeyrityksille tämä tarkoittaisi uusia kumppaneita, asiakkaita ja kanavia, asiakkaille taaskin useampia mahdollisuuksia valita paikallinen tuote. Tuotteilla ei pyritä korvaamaan muuta tarjontaa, vaan saamaan nykyisten tuotteiden rinnalle paikallisia tuotteita niille, jotka niitä haluavat aamupalalla tai brunssilla maistaa.

Jyväskyläläisissä hotelleissa on alustavan kyselyn perusteella ollut kiinnostusta paikallisten tuotteiden laajempaan käyttöön. Laajemman valikoiman myynti on kuitenkin vaikeaa, kun mitään valmista tuotevalikoimaa ja hintaa ei ole. Hankkeen pääkohdealueena on keskisuomessa sijaitsevat hotellit, mutta tiedusteluja ja testauksia voidaan toteuttaa myös alueen ulkopuolella. Hotelleja tavoitellaan hankkeessa tarkempien tarpeiden ja eri tuotteiden käytön osalta siinä vaiheessa, kun menun toteutus on tarkemmin selvillä.

 Yritystyhmässä mukana olevat yritykset:

 1. Hakamaan lammastila Oy

2. Suomen Hampputuotteet Oy

3. Ahontuvan tarhat T:mi

4. Jukolan Juusto Oy

5. Kivijalka Butchery

6. Lempileivos/Sirpa Eliisa Bågman

Lisätietoja: 

Sari Minkkinen

Projektiasiantuntija Project Specialist

 

Mobile +358 46 9200 304

Email:sari.minkkinen@jamk.fi

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

JAMK University of Applied Sciences

Liiketoiminta

School of Business

Rajakatu 35,

FI-40200 Jyväskylä, Finland