• Toteutusaika: 1.11.2020 - 30.4.2022
  • Painoala: Matkailun vahvuusala
  • Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut:

Keski-Suomen ohjelma- ja matkailupalveluita tarjoaville yrittäjille suunnatussa yritysryhmähankkeessa kehitetään yhdessä matalan kynnyksen kalastus- ja elämyspalveluita, joiden avulla voidaan palvella kattavammin sekä nykyisiä asiakkaita, mutta myös täysin uusia kohderyhmiä. Matalan kynnyksen palveluita voivat tässä yhteydessä olla esimerkiksi erilaiset seisovan veden kalastusmallit, kuten onkiminen ja katiskannosto, sekä riistan metsästykseen ja metsässä liikkumiseen liittyvät ohjelmat. Yritykset tutustuvat hankkeen aikana toisten yritysryhmässä mukana olevien yritysten toimintaan ja palveluihin sekä selvittävät yhteistyön mahdollisuuksia muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat hankkeeseen osallistuvat Keski-Suomen maaseudun mikro- ja pienyritykset, joilla on matkailutoimintaa. Tavoitteena on edistää näiden yritysten liiketoimintaa ja verkostoitumisesta saatavia hyötyjä.

Yritysryhmän tavoitteet:
1. Yhteisten tapaamisten ja yritysvierailujen myötä yritysryhmän yritykset verkostoituvat yritysryhmähankkeessa mukana olevien yritysten kanssa
2. Yritysten toiminnan kehittäminen ja uusien luonto- ja elämyspalveluiden tuotteistaminen yksin ja yhdessä
3. Saada vertaistukea sekä mahdollisuuden kokemusten jakamiseen ja toisilta oppimiseen liiketoimintamahdollisuuksia unohtamatta

Hankkeeseen osallistuu 6 yritystä:

Kapeenkoski Travel Oy
Marjoniemen tila Oy
Andy's Fishing
Fishman kalastuspalvelu
Varjolan tilan matkailu Oy
Simojoen Lohiranta Oy

Toteutusaika 1.11.2020-30.4.2022

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Lisätietoa Hanna Hauvala, hanna.hauvala@jamk.fi, 040 576 9174

Kotisivut www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/matkailukalastusta-ja-elamyksia-yritysryhmahanke