• Lyhenne: HYMY
  • Toteutusaika: 1.6.2020 - 30.9.2021
  • Painoala: Matkailun vahvuusala
  • Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut:

Hyvinvointimatkailua yhteistyöllä -yritysryhmän kehittämishankkeen tavoitteena on edistää hankkeeseen osallistuvien yritysten liiketoimintaa ja yhteismarkkinoinnista sekä verkostoitumisesta saatavia hyötyjä. Hankkeen toimenpiteissä korostetaan asiakaslähtöistä ajattelua toiminnan ja palveluiden kehittämisen lähtökohtana. Yrittäjiä kannustetaan etsimään aktiivisesti uusia asiakkaita, markkinoimaan ja myymään palveluita sekä kehittämään toimintaa hyödyntäen nykypäivän monipuolisia teknologioita ja välineitä sekä tiivistämään yhteistyötä toisten yrittäjien ja eri toimijoiden kanssa.

Hankkeessa toteutetaan yhteismarkkinoinnin, yhteisen visuaalisen ilmeen ja nettisivujen sekä sosiaalisen median kautta lisänäkyvyyttä. Yhteisten toimenpiteiden ja tiedottamisen kautta tehostetaan palveluiden parempaa näkyvyyttä ja saatavuutta. Lisäksi hankkeessa selvitetään/luodaan saarijärveläinen hyvinvointimatkailuyritysten yhteinen brändi, jota hyödynnetään yhteismarkkinoinnissa ja tiedottamisessa sekä uusien palvelukokonaisuuksien luomisessa. Hyvinvointi- ja matkailualan yrittäjistä tehdyt tarinat yritysten alkuperästä ja historiasta luovat läheisen yhteyden yrittäjään sekä nostavat palveluiden arvostusta ja tuovat palvelut lähemmäksi asiakasta. Tarinoiden avulla nostetaan palvelukokonaisuuksien houkuttelevuutta ja arvoa asiakkaan silmissä ja näin lisätään palveluiden myyntiä.

Hankkeen aikana toteutettavien koulutusten ja työpajojen kautta hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat tietoa ja osaamista palveluiden parempaan tuotteistamiseen ja asiakkaan kohtaamiseen. Koulutuksissa pyritään hyödyntämään myös muiden tahojen järjestämiä avoimia koulutuksia. Hankkeen aikana esillä ollaan erilaisissa tapahtumissa ja osallistutaan mm. paikallisiin tapahtumiin, niin toisten järjestämiin kuin hankkeen ja siihen osallistuvien yritysten järjestämiin tapahtumiin. Hankkeessa toteutetaan myös yrityskohtaisia toimenpiteitä menekinedistämiseksi, jolloin hankkeeseen osallistuvat yritykset osallistuvat kuluihin 25% omarahoitusosuudella.

 

Yritysryhmän muodostavat seuraavat kuusi saarijärveläistä yritystä:

Tmi Erja-Riitta Savolainen /Äärelläsi

Tmi: Markku Korpela /Koskelan tila

Puuhapuisto Veijari

Saarijärven Ruustinna Oy

Jakolan tila

Terapiapalvelu Heli


Lisätietoja:

Projektipäällikkö Suvi-Tuulia Leinonen

suvi-tuulia.leinonen@jamk.fi

+358406690645