jamk.fi
toggle mainmenu toggle search
  • Toteutusaika: 1.11.2017 - 31.8.2018
  • Painoala: Matkailun vahvuusala
  • Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Ulospäin näkyvin digikehitystyö tapahtui verkkosivuilla ja some-kanavilla, jotka ovat merkittäviä yritysten digiviestinnän ja -markkinoinnin kannalta. Kaksi yritystä oli hankkeen alkaessa vailla verkkosivuja, mutta ne saatiin julki hankkeen aikana. Tämän lisäksi muut yritykset kehittivät verkkosivujaan edelleen, erityisesti verkkonäkyvyysanalyysihavaintojen pohjalta. Sosiaalisen median kanavia otettiin aktiivisemmin haltuun ja oma digisisällöntuotanto myös (mobiili)videoiden muodossa sai vauhtia.

Muutaman yrityksen tärkeänä omana kehityskohteena oli sähköisen taloushallinnon työkaluihin perehtyminen ja käyttöönotto, mitkä pääsivät alkuun hankkeen aikana.

Tietosuoja-asiat herättivät GDPR:n ajankohtaisuuden vuoksi sen verran kysymyksiä, että yritysten toiveesta järjestettiin toinen käytännönläheinen asiantuntijatapaaminen. Yritykset saivat tästä pontta tarkastella ja päivittää tietosuojakäytäntöjään ja niistä tiedottamista asiakkaille asetuksen mukaisesti.

Hankasalmen yrittäjäbrändin viestintää pohdittiin myös yhdessä Hankasalmen kunnan edustajien kanssa. Kunta pitää yrittäjäyhteistyön kehittämistä erittäin tärkeänä ja kunnanjohtaja Matti Mäkinen kirjasi viemisiksi keskustelussa nousseita konkreettisia ideoita esimerkiksi yritysten näkyvyyden parantamiseksi.

Palautteen mukaan hankkeen aikana avautui myös sellaisia digitaalisia mahdollisuuksia, joita ei ollut osattu aiemmin ajatella. Hankkeen myötä löydettiin tapoja helpottaa arjen askareita digitaalisten työkalujen avulla (esim. digitaalinen ajopäiväkirja). Kokonaisuus toi yhteen yrityksiä eri toimialoilta ja auttoi yrittäjiä verkottumaan keskenään. Hyvän yhteishengen myötä kasvanut vertaistuki ja toisten tsemppaus ovat tuoneet uusia ideoita oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Loppukeskustelussa yrittäjät näkivät hyvänä, että muutkin paikalliset yritykset saisivat vastaavanlaisen mahdollisuuden kehittää digiosaamistaan, esimerkiksi saamalla perehdytystä ilmaisten digityökalujen käyttöön. Hankasalmen kunnan edustajille ehdotettiin, että kunta järjestäisi paikallisille yrittäjille koulutus- ja infotilaisuuden, jossa tuotaisiin esille myös yritysryhmähankkeiden hyödyntäminen yritysten osaamisen kehittämisessä.

Hankkeen näkyvyys:
• Yrittäjiä haastateltiin JAMKin asiakaslehteen 2/2018, jossa ilmestyi joulukuun alussa 2018 juttu yritysten kokemuksista hankkeessa, otsikolla ”Yrittäjät ottivat digityökaluja haltuun”.
• Erica Svärdin blogikirjoitus hankkeeseen liittyen julkaistiin JAMKin Turbinaattori-blogissa tammikuussa 2019.
• Hanke on ollut esillä myös Hankasalmen yrittäjien sekä Hankasalmen kunnan Facebook-sivujen postauksissa.


Päivitetty 6.2.2019