• Toteutusaika: 1.12.2017 - 31.12.2018
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
  • Rahoitusohjelma: ELY-keskus (maaseudun kehittäminen)
  • Projektin kotisivut:
Kohti laatua -yhteistyöhankkeen tarkoituksena on parantaa pohjoisen Keski-Suomen pienten yritysten kilpailukykyä lisäämällä laatutietoisuutta ja -osaamista sekä edistää laatutyökalujen käyttöönottoa yrityksissä viestinnän ja tiedottamisen keinoin.

Hankkeessa kartoitetaan mikro ja pienten yritysten tämän hetkinen laatuosaamisen taso ja tarve, järjestetään tiedotustilaisuuksia ja ylläpidetään www.kohtilaatua.fi -sivustoa. Edellä mainittu sivusto luotiin ja avattiin Kohti kilpailukykyistä laatua -yhteistyöhankkeen (2016-2017) tuloksena. Sivusto sisältää helppokäyttöisiä laatutyökaluja ja laatutyön ammattilaisten ajatuksia yritysten laadun kehittämisestä. 

Hanke toteutetaan 1.12.2017-31.12.2018 Äänekosken, Laukaan, Multian, Uuraisen, Konneveden ja Hankasalmen kunnissa. Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana on Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto.

Hanke on jatkoa Kohti kilpailukykyistä laatua -yhteistyöhankkeelle (2016-2017).

Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus / Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Rahoitus: 119 595€, josta JAMK 8372€

Lisätietoja: Hanna Hauvala, 040 576917, hanna.hauvala(at)jamk.fi