• Toteutusaika: 1.10.2017 - 31.8.2018
  • Painoala: Matkailun vahvuusala
  • Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Hankkeessa kehitettiin kahdeksan matkailualan yrityksen valmiuksia sähköisen markkinoinnin ja myynnin toteuttamisessa. Alussa yrityksille toteutettiin verkkonäkyvyyden analyysi ja kehittämistä ohjaava kanavasuunnitelma. Yritykset osallistuivat neljään koulutustyöpajaan, joiden sisältöinä oli eri näkökulmia sähköiseen markkinointiin ja myyntiin: hakukoneoptimointi, sähköisen markkinoinnin sisällöntuotanto, Facebook, Instagram sekä mittarit ja analytiikka. Yrityksille toteutettiin yhteinen Google Display -kampanja keväällä 2018. Tämän lisäksi osa yrityksistä uusi hankkeen aikana verkkosivunsa ja toteutti laajempaa sähköistä markkinointia Facebookissa.