• Toteutusaika: 1.10.2017 - 31.8.2018
  • Painoala: Matkailun vahvuusala
  • Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset
Sähköisestä markkinoinnista myyntiä! -yritysryhmähankkeessa lisätään ryhmän matkailuyritysten myyntiä suunnitelmallisilla ja valittuun kohderyhmään kohdennetuilla sähköisen markkinoinnin toimenpiteillä. 

Yritysryhmässä mukana olevien matkailuyritysten sähköisestä viestinnästä tehdään suunnitelmallista ja päätetään oikeat myyntikanavat tärkeimpien kohderyhmien tavoittamiseksi. Yrittäjät myös saavat tukea www-sivujensa ja sosiaalisen median sisällöntuotantoon, hakukoneoptimointiin sekä analytiikan hyödyntämiseen.

Matkailuyrittäjien osaamista lisätään yhteisillä koulutustyöpajoilla ja yrityskohtaisella ohjauksella, joiden aiheena on esim. sähköisen viestinnän sisällöntuotanto, sosiaalisen median ja sähköisten myyntikanavien hyödyntäminen tai yhteisten palvelukokonaisuuksien muodostaminen. 

Matkailuyrittäjät toteuttavat valituille kohderyhmille sähköisen viestinnän kampanjoita, jotka voivat olla sekä yhteisiä että yrityskohtaisia.

Hankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja hanke toteutetaan 1.10.2017-31.8.2018.

Lisätietoa: projektipäällikkö Anu Raulo, anu.raulo@jamk.fi, puh. 040 869 0649