• Lyhenne: OsaavaPK
  • Toteutusaika: 1.3.2017 - 31.12.2019
  • Painoala: Muu ala
  • Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut: http://jamk.fi/osaavapk
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Valtakunnallisen OsaavaPK-hankkeen alkuperäisenä tavoitteena oli tuottaa käytännön ratkaisuja siihen, kuinka pk-yritykset voivat hyödyntää uusia ja tuottavampia rekrytointikäytäntöjä sekä osaamisen ja oppimisen kehittämisen malleja. Näillä ratkaisuilla oli tarkoitus parantaa yritysten tuloksellisuutta, tuottavuutta ja hyvinvointia. Hyvin pian hankkeen käynnistyttyä huomattiin, ettei pk-yrityksissä ollut tarvetta rekrytointikäytäntöjen kehittämiseen, vaan ennemminkin uudistumiskyvyn edistämiseen.

Käytännön ratkaisuja tavoitteen saavuttamiseksi kehitettiin 49 kohderyhmään kuuluvassa pilottiyrityksessä. Avaintoimenpiteitä olivat yrityskohtaiset alkukartoitukset ja niiden pohjalta toteutetut valmennusohjelmat, jotka sisälsivät yritysryhmäkohtaisia työpajoja ja yrityskohtaisia johdon sparrauksia. Työpajojen teemat olivat:

1. Johtajuus ja uudistumiskyky
2. Henkilöstön osallistuminen uudistumiseen
3. Yrityksen uudistaminen sidosryhmien kanssa
4. Uudistumiskyvyn kehittämissuunnitelma.

Sparrausten sisällöt suunniteltiin räätälöiden yritysten omien kehittymistavoitteiden ympärille. Valmennusohjelman lopuksi yrityksille tehtiin vielä loppukyselyt. Alku- ja loppukyselyt olivat kysymyksiltään samat, jolloin niiden tuloksista saatiin yhteismitallista tietoa yritysten kehittymisestä tiettyjen teemojen osalta.

OsaavaPK:n tuotoksena julkaistiin Onnistutaan yhdessä - kohti yrityksen uudistumiskykyä -työkirja suomen- ja englanninkielisenä. Työkirjassa esiteltiin muun muassa hankkeessa kehitetty uudistumiskyvykkyyden arviointimalli sekä niitä työkaluja, joita yritysten kanssa käytetiin valmennusohjelmassa. Työkirjan lisäksi hankkeessa tuotettiin 9 videota, joissa yrittäjät ja hankkeen asiantuntijat kertovat, miten OsaavaPK:n valmennusohjelmaan osallistuminen on edistänyt yritysten toimintaa. Hankkeen asiantuntijat julkaisivat myös runsaasti blogi- ja lehtiartikkeleita sekä kokeilumielessä yhden podcastin. Hankkeen tuotokset ovat koottu OsaavaPK:n nettisivuille: www.jamk.fi/osaavapk.

OsaavaPK oli mukana kolmessa valtakunnallisessa tapahtumassa esittelemässä toimintaa ja tuloksia. Tallinnaan suuntautuneella Yrittäjäristeilyllä kesällä 2019 OsaavaPK:n asianatuntijat järjestivät yrittäjille työpajoja, joissa osallistujat pääsivät kokeilemaan yhdessä hankkeessa käytettyjä työkaluja -ja menetelmiä. Yrittäjänpäivänä 5.9.2019 OsaavaPK oli mukana SYKE-työelämätapahtumassa Mikkelissä ja lokakuun lopulla 2019 KasvuOpen Karnevaalissa Jyväskylässä. Näiden lisäksi OsaavaPK näkyi alueellisissa yrittäjille suunnatuissa tilaisuuksissa.

Hankkeen tuloksena valmiudet suunnitella ja toteuttaa omaa työtä koskevia parannuksia kehittyivät valmennusohjelmaan osallistuneissa yrityksissä. Toimintatapojen uudistamisen koettiin menneen parempaan suuntaan sekä keskustelevuuden ja avoimuuden lisääntyneen valmennusohjelman myötä. Näillä kaikilla on positiivinen vaikutus tuottavuuteen ja työhyvinvointiin, mikä luo yrityksille kasvun mahdollisuuksia. Yrityksissä opittiin myös tunnistamaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja toimimaan ketterästi niitä ennakoiden. Lisäksi yritykset saivat käyttöönsä uusia työkaluja ja toimintamalleja.

OsaavaPK-hanke toteutettiin 1.3.2017-31.12.2019 välisenä aikana yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Työterveyslaitoksen ja LUT- yliopiston sekä mikro- ja pk-yritysten kanssa. Hanketta rahoitti toteuttajien lisäksi Hämeen ELY/ESR.

15.1.2020 Projektipäällikkö Henna-Riikka Markkio, etunimi.sukunimi@jamk.fi, puh. 040 662 3244