jamk.fi
toggle mainmenu toggle search
  • Lyhenne: SUOMA
  • Toteutusaika: 1.1.2016 - 31.3.2018
  • Painoala: Matkailun vahvuusala
  • Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Yritykset verkostoituivat ja toimenpiteillä onnistuttiin aktivoimaan yrittäjät tekemään keskenään tuotteistusta. Turun saaristossa neljä yritystä otti käyttöönsä sähköisen markkinointi- ja myyntijärjestelmän. Keski-Suomessa hankkeen aikana tiivistyneen yhteistuotteistuksen myötä kolmen ”SuoMa –yrittäjän” palveluiden yhteismyyntiin perustettiin uusi yritys.

Yrittäjät, joilla oli realistiset mahdollisuudet palvelun laadun sekä resurssien puolesta panostaa kansainvälisiin matkanjärjestäjäkontakteihin, hyödynsivät hyvin hankkeen toimenpiteitä sekä syntyneitä kontakteja. Kolme yritystä pääsi myös kv-matkanjärjestäjien tarjontaan.

Hankkeen aikana tehtyjen tuoteaihioiden sekä benchmarking ja FAM trip- palautteiden perusteella Turun saariston tarjontaan tuotteistettiin indis- eli omatoimimatkailijoille kaksi matkailureittiä Visit Turun toimesta.

Vaikka yritysjoukko oli heterogeeninen, kaikki kokivat hyötyneensä hankkeen toimenpiteistä ja koulutustyöpajoista (loppupalaute). Hankkeen toimenpiteiden kannustamina ja koulutustyöpajojen materiaalien avulla yrityksissä tehdään kehittämistyötä myös omatoimisesti (loppupalaute).

Hankkeen ja yrityksien kokemuksiin perustuen kirjoitettiin sähköinen julkaisu: Maaseutumatkailuyrityksen tietoreppu - Opas kilpailukyvyn ja elämyksellisyyden kasvattamiseksi.

Julkaisun linkki http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166593.pdf