• Toteutusaika: 1.9.2021 - 31.8.2023
  • Painoala: Matkailun vahvuusala
  • Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut:
Mistä hankkeen nimi kumpuaa? Hankkeen tavoitteena on tukea ravitsemisalan pk-yritysten muutoskyvykkyyttä kestävän kehityksen merkityksen kasvaessa yhteiskunnassa ja asiakkaiden arvomaailmassa. Missiona on kääntää yrityksen vastuullisuus negatiivisesta jalanjäljestä positiiviseksi kädenjäljeksi. Eli pienentää päästöjä ja saada aikaan positiivisia vaikutuksia sekä yritykselle itselleen että ympäristölle.

Hankkeen aikana huomioidaan läpileikkaavina teemoina:
- muutosjohtaminen ja ennakointiosaaminen
- asiakaslähtöisyys ja kuluttajaviestintä
- vastuullisen liiketoiminnan laskentamallit ja digitaaliset ratkaisut
- ravitsemusosaaminen ja kestävä ruokatarjonta.

Uudellamaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa toteutettava hanke verkottaa ravitsemisalan pk-yrityksiä keskenään, ja lisää vertaisoppimisen mahdollisuuksia. Hankkeen kohderyhmään kuuluu sekä kestävän yritystoiminnan aloittelijoita että jo pidemmälle ehtineitä yrityksiä.

Hanketta hallinnoi Laurea-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina hankkeessa toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu.

Osallistu hankkeeseen

Oletko ravitsemusalan pk-yrittäjä Keski-Suomesta? Haemme tällä hetkellä yrityksiä mukaan osallistujiksi hankkeeseen. Osallistumalla saat:
- tukea toimintasi kestävään kehittämiseen.
- mahdollisuuden pilotoida uusia ruokapalvelukonsepteja ja testata digiratkaisuja (esim. hiilijalanjälkilaskentaa).
- verkostoja Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Uudenmaan alueilta.
- tilaisuuksia vertaisoppimiseen ja yhteiskehittämiseen.
- työkaluja vastuullisuusviestintään, ja näkyvyyttä hankeviestinnän kautta.
 

Lisätietoja


Heidi Colliander
Projektipäällikkö
heidi.colliander@jamk.fi
050 562 9017

Kaisa Liinanki
Lehtori/asiantuntija
kaisa.liinanki@jamk.fi

Tomi Hiltunen
Lehtori/asiantuntija
tomi.hiltunen@jamk.fi