• Lyhenne: LAKUMA
  • Toteutusaika: 1.9.2021 - 31.8.2022
  • Painoala: Matkailun vahvuusala
  • Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
  • Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset
Laukaa kulttuurimatkailukohteena

1.9.2021 - 31.8.2022

Tausta

Laukaassa on paljon muisnaishistoriallisesti kiinnostavia kohteita, kuten Hartikan keskiaikainen muinaismuistoalue ja punamultahaudat, Hartikan vanhan kirkon rauniot (1593) sekä muita kulttuuri- ja luontokohteita. Kalliomaalaukset ja punamultahaudat edustavat harvinaisempia kulttuurimatkailukohteita Suomessa. Laukaan Saraakallioiden liittyminen marraskuussa 2020 PRAT-CARP-kulttuurireittiin loi tarpeen kehittää kohdetta siten, että se on kävijöiden koettavissa turvallisesti, kestävästi ja helposti. Laukaan kulttuurimatkailukohteet ovat haastavasti saavutettavissa kävijöille, eikä niiden matkailullista kehittämistä ole tehty.

Tarkoitus

Laukaa kulttuurimatkailu -hankkeen tarkoituksena on tuoda alueen kulttuuri- ja matkailutoimijoita yhteen sekä luoda konkreettinen suunnitelma Laukaan alueen kehittämiseen kulttuurimatkailukohteena. Yhteistyön kautta nostetaan Suomen profiilia osana Euroopan kulttuurireittitoimintaa.

Toteutus

Hanketta toteutetaan ajalla 1.9.2021 - 31.8.2021. Hankkeen budjetti on 56 250 €. Hankkeen toteuttamiseksi on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta. Erityisavustuksella edistetään pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitetta vahvistaa Suomen kulttuurimatkailua sekä tukea kulttuurimatkailun elpymistä ja sopeutumista toimintaympäristöön, joka on muuttunut Covid-19 –pandemian seurauksena.

Hankkeessa kehitetään Laukaan aluetta kokonaisuutena huomioiden erilaiset kulttuurimatkailukohteet. Keskeisenä kohteena, vetovoimatekijänä ja suunnittelua ohjaavana tekijänä ovat Saraakallion kalliomaalaustaidekohteet. Hankkeen toimenpiteet liittyvät yhteistyöverkoston ja toimintasuunnitelman muodostamiseen.

(1) Yhteistyöverkostoa rakennetaan kontaktoimalla alueellisia toimijoita ja selvitettäen valmiuksia, kiinnostusta ja halua alueen kulttuurimatkailun kehittämiseen liittyen. Lisäksi selvitetään kansallisten toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia ja kansainvälisen tason yhteistyömahdollisuuksia (PRAT-CARP-reittitoimijat). Alueen toimijoille järjestetään osallistavia työpajoja (3 kpl), joiden kautta saadaan näkemykset kohteiden kehittämiseen tarvittavista toimenpiteistä sekä niiden aikataulutuksesta selvitystyön pohjaksi. 

(2) Hankkeessa laaditaan Laukaa kulttuurimatkailukohteena -selvitys, joka sisältää aikataulutetun toteutussuunnitelmanSelvityksessä huomioidaan mm. tarvittavat fasiliteetit, rakenteet, muinaismuistolaki, organisoituminen ja digitaalinen saavutettavuus kohteissa.

Hankkeen toteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta tehdään tiiviissä yhteistyössä Laukaan kunnan ja Laukaan kehitysyhtiön kanssa. Muut yhteistyökumppanit: Keski-Suomen museo, Visit Jyväskylä Region ja Keski-Suomen liitto, Metsähallitus, Keski-Suomen ELY-keskus, muut alueen kulttuuri- ja matkailutoimijat sekä yritykset. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Laukaan Kehitysyhtiö Oy.

Yhteyshenkilöt

Henna Siltanen
Projektipäällikkö 
puh. 040 667 9344
sähköposti: henna.siltanen@jamk.fi

Susanna Nuijanmaa
Projektiasiantuntija
puh. 040 869 0659
sähköposti: susanna.nuijanmaa@jamk.fi